Quad adventurers since 2006.

PH QUAD: Dodjela nagrada 01.02.2009.

PH Quad 29. siječnja 2009.

author:

Array

PH QUAD: Dodjela nagrada 01.02.2009.

1. Dolazak 10-11
2. Osvrt na sezonu 2008 i planovi za 2009 sastanak sa vozačima i organizatorima 11-13
3. Ručak 13-15
4. Dodjela nagrada ovisno o dolasku TV ekipe
5. Sport i glazba
-> Više informacija <-

Array