Quad adventurers since 2006.

Legalna vožnja četverocikala i s B kategorijom…

Vijesti 4. srpnja 2011.

author:

Array

Legalna vožnja četverocikala i s B kategorijom…

Sabor je izglasao 17. lipnja 2011. izmjene Zakona o prometu u kojem je za nas najvažniji članak 220. stavak 6. koji glasi: “Vozač kojem je izdana vozačka dozvola AM kategorije ima pravo upravljati lakim četverociklom, a vozač kojem je izdana vozačka dozvola B kategorije ima pravo upravljati četverociklom.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_07_74_1575.html

Više informacija na forumu.

Array