Quad adventurers since 2006.

Kestenijada 2011 – 09.10.2011.

Vijesti 3. listopada 2011.

author:

Array

Kestenijada 2011 – 09.10.2011.

Zelinska kestenijada je turistička manifestacija koja se već četrnaestu godinu održava u Kladeščici kod istoimenog planinarskog doma.

Array