Quad adventurers since 2006.

Hladno vam je… uzmite si grijanu kabinu za ATV….

Vijesti 7. siječnja 2008.

author:

Array

Hladno vam je… uzmite si grijanu kabinu za ATV….

Američka tvrtka Beaver PRO specijalizirana za posebne radne dodatke za ATV i UTV vozila razvila je cijeli program dogradnji i dodataka za sve premium brandove ATV i UTV vozila. Od grijanih kabina da kranova, hladnjača, mini autobusa itd… www.beaverpro.com

Array